Aspekte juridike penale të korrupsionit në Republikën e Shqipërisë

Ilir Panda

Parole chiave


corruption; Constitution; public institutions

Full Text

PDF


DOI: https://doi.org/10.15162/2612-6583/1858

Refback

  • Non ci sono refbacks, per ora.


E-ISSN: 2612-6583
Codice ANCE: E251746 eurobalkan.review@uniba.it